Využijte slevové kupony ve výši 5 - 10 % pro vybrané značky  při nákupu nad 5.000,- Kč.  Stačí přidat některé z promo kódů COMETFIMAP nebo MASTER po přidání produktů daných značek do košíku.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.             TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.          Správcem Vašich osobních údajů je společnost Pavel Martinčík (dále jen „správce“).

1.2.          Kontaktní údaje správce jsou následující: Výzkumníků 374, 78813  Rapotín

1.3.          Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnost Pavel Martinčík provozovatel internetového obchodu obchod.vysavace-sumperk.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se „Nařízením“ EP a s Obchodními podmínkami společnosti Pavel Martinčík

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

Důvod zpracování?

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Tomáš Kadlčík (provozovatel e-shopového systému), firma Netio s.r.o. (správce serverů), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti.

Poskytovatelé přepravních služeb.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@PRODEJCE.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

(Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje. Pokud jsou osobní údaje získány z objednávky, budou v administraci i nadále uchovávány ze zákonných důvodu (například pro potřeby reklamace, policie…).) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@vysavace-sumperk.cz)